BARF vs. Granule

Seminár s MVDr.Stephanie Handl z Rakúska, európskou špecialistkou v odbore veterinárna výživa a dietetika (ECVCN).

Sibracentrum, 5.10.2013

V krátkosti: Seminár o výhodách a nevýhodách jednotlivých prístupov ku kŕmeniu psov a všetkom čo je s tým spojené. Dôležitá poznámka na úvod. Seminár nebol sponzorovaný žiadnym výrobcom krmív..

Pred pár mesiacmi som dával na stránku článok, ktorý sa venoval problematike BARFu. Vtedy som čerpal informácie z dostupných publikácii a preto som bol pred seminárom zvedavý, čo všetko som opomenul či vynechal. Napodiv, z tých najdôležitejších vecí som zachytil asi všetko a preto už v tomto článku nebudem popisovať základné princípy ale len vypichnem to, čomu Stefanie Handl prikladala najväčší dôraz príp. nejaké zaujímavé fakty...

BARF ako taký ide do popredia. To je fakt. Tak ako ľudia sa orientujú stále viac na zdravú a naturálnu výživu, nie je dôvod aby to nepresadzovali aj vo výžive svojich psov. Je to ,,Fashion trend“, či sa to niekomu páči alebo nie. Z diskusií na internetových fórach sa dozviete všeličo, treba však zobrať do úvahy fakt, že väčšinou sú diskutujúcimi horliví chovatelia, nie lekári. A ak sa aj zapojí do diskusie veterinár, treba mať na pamäti, že ,,Not all vets are experts in nutrition“

Zhrnuté: informácie z týchto diskusií sú častejšie zlé ako dobré. Nie sú žiadne štúdie dlhodobého kŕmenia BARFom a teda chýba vedecké vysvetlenie prečo by surové mäso byť zdravšie.Za všetky uvediem len jeden príklad, na ktorom sa prívrženci a odporcovia BARFu nemôžu nikdy zhodnúť:

Tvrdenie BARFistov: Pes je vlk, od prírody mäsožravec a preto vo výžive nemajú miesto žiadne zdroje uhľohydrátov...

Protinázor: Psi už nie sú vlci, ich metabolizmus sa viac podobá ľudskému, za tisíce rokov pri ľuďoch sa adaptovali na ľudskú stravu. A dostávali vlastne niekedy len to surové mäso? Veď mäsa nikdy nebolo dosť ani pre ľudí... Neboli náhodou vždy kŕmení len tým čo človek nevyužil?

Je ešte jeden moment na ktorom si obidve strany budú trvať na svojom.

Tvrdenie BARFistov: komerčné krmivá obsahujú prevažne odpad doplnený chemickými látkami, ktoré majú pri dlhšom užívaní negatívny vplyv na zdravie psa

Protinázor: nie je to tak, nič to nepotvrdzuje. V roku 2009 boli prijaté normy (EU regulation 767/2009 a 1069/2009 ), ktoré presne určujú aký môže byť obsah týchto krmív z pohľadu bezpečnosti, vedľajších účinkov, určujú zakázané prvky atď. Podľa týchto noriem sa do krmív nemôže dostať žiadne choré zviera, žiadne nevyšetrené ani uhynuté zviera. Vysoké štandardy zaručujú kontroly kvality a už mená výrobcov (napr. Nestlé) sú istou garanciou dodržiavania legislatívy v tomto smere.

Tak, či onak, nebolo zámerom dať za pravdu jednej alebo druhej strane. Ako teda zhodnotila MVDr. Handl BARF a komerčné krmivá a v čom vidí hlavný rozdiel?

Podľa nej sú obidva prístupy rovnocenné. To čo hovorí v prospech granúl je vybalancovanosť krmiva.
U BARFu je totiž veľmi často postrádaná vyváženosť stravy. Na toto uviedla niekoľko príkladov z vykonaných štúdií. Za všetky aspoň jedna, ktorá posudzovala 56 receptov na BARF a bola vykonaná v Nemecku a Rakúsku v roku 2011. Podľa jej výsledkov bol

  • v 16% nedodržaný obsah proteínov
  • v 41% nedodržaná minimálna hladina kalcia
  • v 30% pomer Ca:P bol menší ako 1
  • v 90% pod min. hladinou mikroprvkov
  • v 86% pod min. hladinou jódu
  • v 40% bol nedostatok vitamínu A
  • v 70% bol nedostatok vitamínu D a E

Na koniec už len pár zaujímavých odpovedí MVDr.Stefanie Handl na otázky z diskusie, ktorá bola na záver semináru:

Otázka Niektorí chovatelia kombinujú granule s varenou stravou. Aký je Váš názor na takúto výživu?

Odpoveď Ak pes nemá s kombinovaním problém, tak je to v poriadku. Dôležité je aby bola strava vyvážená.


Otázka Pri výrobe granúl sa zahrievaním na vysokú teplotu ničia živiny a enzými, takže ich granule postrádajú. Pri krmení surovou stravou sa to nemôže stať...

Odpoveď Čo sa týka vitamínov A,B, karoténu tieto sú do krmív pridávané presne podľa noriem, čo sa týka enzýmov, tie pes nepotrebuje dostávať v krmive. Tie sú súčasťou tráviaceho traktu, sú potrebné na trávenie, nič viac


Otázka V čom vidíte najväčší nedostatok komerčných krmív resp. čo?

Odpoveď V zlom označení na baleniach. Napríklad slovné pomenovanie ,,vedľajšie produkty mäsového priemyslu“ evokuje u kupujúceho predstavu niečoho neidentifikovateľného, pritom sa jedná o potravu, ktorú takisto prijíma človek akurát v ľudskej výžive prestali mať niektoré časti miesto, napr. vnútorné orgány zvierat. (Vo všeobecnosti človek využíva cca. 50% z hmotnosti konzumovaných zvierat, kde inde ako v krmive by mala skončiť druhá polovica...)


Otázka Počet alergií na niektoré súčasti potravy stále stúpa. Čo by ste poradili ako postupovať pri alergiách s kŕmením.

Odpoveď Diagnostikovanie intolerancie na niektorú zložku potravy je problém. Až 30 % výsledkov testov na alergie je zlých... V každom prípade eliminovanie niektorej zložky pri kŕmení granulami je prakticky nemožné. V týchto prípadoch má BARF jednoznačne prioritu.


A na úplný koniec jedna odpoveď, ktorá asi prekvapila každého účastníka seminára:

Otázka V čom je najväčší rozdiel medzi hypermarketovými a superprémiovými granulami?

Odpoveď V cene. Čo sa týka kvality nie sú hypermarketové krmivá také zlé ako je všeobecný názor na ne...

V každom prípade to bolo zaujímavé porovnanie jednotlivých postupov a to hlavne preto, že každé svoje tvrdenie podložila MVDr.Handl faktami či už zo svojej praxe alebo vykonaných štúdií.