Preukaz o pôvode

Angie sa narodila zo spojenia Toby vom Leibgardist x Corina Agátový les 22.5.2006. Po svojich predkoch dostala dobrú genetickú výbavu s obrovskou dávkou temperamentu. Po pracovnej stránke nasledovala Saru, dokonca sa nové veci učila rýchlejšie.

Naplno sa jej temperament prejavoval pri obranách. Tam sa dostávala do tranzu, čo však nemalo vplyv na kvalitu prevedenia zákroku. Exteriér Angie bol na obidvoch výstavách, kde bola, hodnotený výborne a vysoko hodnotené bolo jej správanie v kruhu. Bohužiaľ vplyvom nepredvídateľných udalostí bol ďalší vývoj v rámci kynológie prerušený v roku 2008.

Aj keď v minulosti si Angie chodila na cvičák zopakovať jednotlivé cviky, nebolo to už na súťažnej úrovni. V roku 2009 však dostala svoju veľkú úlohu v našej chovateľskej stanici. Dostala na ,,starosť" naše dva prírastky do rodiny rottweilerov: CarismuCalvina Cleina. A zvládala to nad očakávanie dobre.

Spomienkové video na Angie nájdete v sekcii In memory.