Rottweiler je klasickým predstaviteľom pracovného plemena. Pri správnom vedení, potrebnej dávke trpezlivosti a času, ktorý mu obetujeme môžeme s nim smelo absolvovať všetky druhy výcviku, ktoré sa viažu k pracovnému plemenu a športovej kynológii. Jej základnými prvkami sú stopovanie, poslušnosť a obrana.

Stopovanie – rottweiler je spravidla dobrý stopár. Podmienkou aby sa ním stal je od samého začiatku dbať na správny nácvik  byť veľmi dôsledný.

Poslušnosť - prvky poslušnosti zvláda na veľmi vysokej úrovni a vzhľadom na ,,sloniu pamäť“ dobre naučený cvik už je naučený vykonať správne raz a navždy. Nie každý majiteľ  iného plemena  sa môže  pri vykonávaní skúšky tak spoľahnúť na to, že jeho pes vykoná naučenú poslušnosť na takej vysokej úrovni ako práve majiteľ rottweilera.  Tak ako u stopovania však musí byť základom dôslednosť. Tolerovanie chýb vedie k trvalému návyku a opätovné správne učenie je takmer nemožné.

Obrana – u veľkej väčšiny rottweilerov je to najobľúbenejšia časť výcviku. Podmienkou jej správneho prevedenia je dosiahnutie vysokého stupňa ovládateľnosti a poslušnosti. Ťažko si predstaviť vykonať perfektný zákrok na figuranta s následným pustením na prvý povel a priradení k psovodovi ak pes ešte nezvláda perfektne povel ,,k nohe“ .

Okrem športovej kynológie sa rottweiler osvedčil aj ako záchranársky pes. Tu tiež platí stará pravda, že rottweiler je pes ktorý nemôže mať niekoľkých pánov (ktorá ho z pochopiteľných dôvodov diskvalifikovala zo služieb v armáde) pretože je  veľmi naviazaný na rozdiel od napríklad nemeckého ovčiaka na svojho psovoda resp. majiteľa. Tento fakt je dôležitý aj pre využitie v službách polície kde je veľmi dôležitý dobrý vzťah so psovodom, ktorý vyplýva zo vzájomnej dôvery psa a psovoda, ich maximálnej ,,zohratosti“ a faktu, že sa v každej situácii môžu jeden na druhého spoľahnúť.

Aj v úplne rozdielnej sfére využitia  a to v canisterapii má rottweiler svoje miesto. Tam sa v plnom rozsahu prejavujú jeho iné vlastnosti a to priateľskosť, rozvaha a pokojné správanie, ktoré si canisterapia vyžaduje.