Výstavou v Senci (8.6.) sme ukončili etapu výstav so splneným cieľom, ktorým bolo získanie titulu šampión krásy SR. Carisma získala vo veku 23 mesiacov štvrtý titul CAC čím splnila podmienky udelenia titulu šampión SR.

Začali sme minulý rok 19.11.2011 na Nitracanis prvýkrát v strednej triede. Obidva dni získala známku Výborná 1, v nedeľu aj CAC od rozhodcu Cs.Pettko (HUN). Druhý CAC bol udelený rozhodkyňou A.Čučnik (SLO) na MVP Nitra (24.-25.3.2012). Tam chýbalo k druhému titulu u rozhodcu J.Mravíka nejaké to kilo navyše. Tretí titul pridal rozhodca M.Inzoli (ITA) na výstave SPRINGDUODANUBE v nedeľu 13.5. (spolu s titulom CACIB), keď deň predtým dostala od rozhodcu B.Rajiča (SLO) známku Výborná. Posledný titul CAC získala Carisma od slovenskej rozhodkyne G.Ridarčíkovej na CVP v Senci.

Takže v krátkosti: Od novembra 2011 to bolo 8 výstav, 8 rôznych rozhodcov, 7 víťazstiev v strednej triede, 4krát s titulom CAC, 1-krát CACIB.

Len jeden krát dostala hodnotenie ,,veľmi dobrá" a to na klubovej výstave (čo ma mrzí najviac) od rozhodcu Alana Doyla z Írska. Toto som už ale raz zhodnotil... Myslím si, že hodnotil zle. Je síce možné, že sa mýlim ale to by bolo iba v tom prípade, že tí ostatní rozhodcovia spomínaní vyššie boli slepí. A to zjavne nie sú.