Skúška BH-SK

22.6.2013, Most pri Bratislave, rozhodkyňa: M. Majtasová

Aj keď to ešte v piatok ráno vyzeralo, že kvôli vysokým teplotám (od pondelka bolo každý deň cez 35 stupňov) v dôsledku ktorých bola Carisma vhodná skôr k veterinárovi ako na skúšku, budeme musieť plánovanú BH-SK vypustiť, nakoniec v piatok navečer ,,ožila" až tak, že som rozhodnutie o odhlásení sa posunul na sobotu ráno. Aktuálna predpoveď na dopoludňajšie hodiny bola 26 stupňov, Kerry bola v pohode a tak sme išli.

Skúška BH-SK vychádza z medzinárodnej skúšky BH doprovodného psa (ktorú Kerry absolvovala vlani na jeseň) s tým, že je doplnená o cvik ,,privolanie psa" a ,,pokoj psa pri streľbe" a naopak odpadá ovládateľnosť psa bez vodidla. Taktiež pozostáva z dvoch oddielov: cvikov na cvičisku a v cestnej premávke. Len v skratke uvádzam náplň jednotlivých častí.

Náplň BH-SK, bodové hodnotenie cvikov

A) BH-SK na cvičisku

a) Privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov) ZP 10
b) Ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) Odloženie psa v ľahu za pochodu ZP 10
d) Dlhodobé odloženie psa (vzdialenosť 30 krokov, chrbtom k psovi) ZP 10
e) Pokoj psa pri streľbe ZP 10
  Poslušnosť spolu 50 (35)
  Pre postup do druhej časti skúšky je nutné získať z 50 možných aspoň 35 bodov  

B) BH-SK v cestnej premávke

a) Stretnutie so skupinou osôb
b) Stretnutie s cyklistami
c) Stretnutie s motorovými vozidlami
d) Stretnutie s korčuliarmi a bežcami
e) Stretnutie s inými psami
f) Správanie sa krátkodobo opusteného a na vodidle priviazaného psa v premávke, správanie sa voči iným zvieratám

Takže na plac sme nastúpili ako tretí v poradí s tým, že ak sa nič mimoriadne nestane, tak by to nemalo dopadnúť zle. Dlhodobé odloženie a pokoj pri streľbe by mali byť za 10 bodov a zvyšné tri cviky z prvej časti so zrážkami za drobné chyby. Aj keď to nakoniec tak nejak aj dopadlo opäť sa ukázalo, že vždy sa môže stať niečo s čím nemôžete rátať a v konečnom dôsledku to môže psa tak rozhodiť, že aj tie 100% natrénované veci môžu zlyhať.

V našom prípade to boli malé mušky, ktoré obletovali a otravovali Carismu až tak, že sa po nich začala oháňať za čo dostala zrážku troch bodov pri odložení do ľahnutia za pochodu a už som len tŕpol, aby kvôli nim nevstala z následného dlhodobého odloženia. Našťastie sa nestalo a tak prvú časť ukončila so 44 bodmi (z 50 možných). Jednotlivé cviky boli hodnotené takto:

Privolanie psa (za pochodu k nohe) 9 bodov
Ovládateľnosť psa na vodidle 8 bodov
Odloženie psa v ľahu za pochodu 7 bodov
Dlhodobé odloženie 10 bodov
Pokoj psa pri streľbe 10 bodov

Druhou časťou skúšky pri ktorej sa hodnotí správanie sa psa v pouličnom ruchu (stretnutia s osobami, cudzími psami, bežcom či s motorovým vozidlom) prešla Kerry s hodnotením ,,splnila" vo všetkých bodoch a tak si zapísala aj celkovo úspešné splnenie skúšky BH-SK.

Záverom by som rád poďakoval za organizátorov E. Fabiánkovej, A. Drozdovi za výborné zvládnutie organizácie a priebehu skúšky a rozhodkyni M. Majtasovej za korektné posudzovanie počas celej akcie.

skúška BH-SK