CARISMA – trieda šampiónov, rozhodkyňa: Tatiana Burdina (Rusko)

Ak som po minuloročnej klubovej výstave nemohol prísť rozhodcovi A.Doylovi ani na meno, tak teraz musím konštatovať, že táto rozhodkyňa bola úplne iná káva. Či už štýlom posudzovania alebo hodnotením. Ruska, tak vystupovaním, ako aj profesionálnym prístupom. Priama, nekompromisná, všímajúca si každý jeden nedostatok, ktorý nezabudla spomenúť pri každom záverečnom rozhodovaní o víťazovi triedy. Ako bolo vidieť mnohí by bez tohto hlasného pomenovania nedostatkov ich psov celkom aj boli...

Ten kto si vypočul verdikty u psov už v triede mladých alebo strednej musel mať jasno ako to bude bežať ďalej. Nakoniec to pani Burdina aj zhrnula pri rozhodovaní o klubovom víťazovi .Jej interpretácia toho čo považuje pri svojom posudzovaní za rozhodujúce znela asi takto: rottweiler musí byť mohutný, pevný, molos... Z ostatných znakov plemena preferovala psov s výraznou hlavou, výraznym stopom, správnou pigmentáciou..

Evidentne navrch mali pri posudzovaní psi či suky suchšieho typu bez známok voľnejšej kože či už na hlave alebo krku. Jasné pravidlá. Ten kto nespĺňal ani základný predpoklad t.j. mohutnosť (dosiahnutú aspoň kilogramami) tomu to pani Burdina dala vedieť hneď v prvej vete hodnotenia : pes (suka) s nedostatočnou výstavnou kondíciou. Taktiež si pri posudzovaní dala záležať na posúdení chrbtovej línie.

Tak ako som to zažil pred dvomi rokmi u rozhodcu M.Inzolliho tú je najlepšie hodnotiť po niekoľkých minútach behu. Takže sme si schuti zabehali.. A ak na niekom ešte zostala nejaká nitka suchá, tak o ňu vzápätí pri hodnotení prišiel.. Len pre lepšiu predstavu psovi štartujúcemu v triede otvorenej (popravde neoplývajúcemu mohutnosťou povedala, že by si ho vedela predstaviť so slušným hodnotením... ale v triede súk) alebo psa, ktorý išiel minulý rok o cenu klubového víťaza ohodnotila slovami, že ten pes nemá čo hľadať v triede šampiónov.

Takže po tomto čo som videl a počul mi bolo jasné ako CARISMA dopadne. Nakoľko chodíme 2x týždenne na tréningy obrán a 2x na tréning poslušnosti o výstavnej kondícii by som radšej nehovoril. Takže nás pani Burdina sfúkla a so známkou veľmi dobrá dala na 4.miesto v triede šampiónov-suky.

Málokedy sa stane, že tí čo nevyhrajú neodchádzajú z výstavy so zlým pocitom. Neviem či to bolo tým, že rozhodkyňa naložila víťazom len o trochu menej ako porazeným, ale mal som pocit, že tento krát nikto so zúčastnených nehľadal chybu v rozhodkyni. Hold pani Burdina pomenovala nedostatky tak presne a tak nahlas, že tým umlčala akékoľvek diskusie o správnosti hodnotenia. Mala svoj meter a išla podľa neho.

Takže, čo dodať na záver... Snáď prianie, aby sa aj na budúci rok podarilo zabezpečiť tak kvalitného rozhodcu.